Alfa Mobility

Alfa, med kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland, levererar mobility– och uppdragstjänster i över 150 länder. De önskade genomföra en positionsförflyttning av varumärket Alfa Mobility för att bättre spegla identitet och erbjudande. Med hjälp av workshops, intervjuer och ett intensivt samarbete landade vi så småningom i en ny varumärkes- och budskapsplattform, en uppdaterad grafisk profil och konceptet ””What´s Your North Star”